get_the_title

Kontingentbetaling

Til OIK-medlemmer og forældre

OIK får nyt medlems-og bogføringssystem. Det gør vi primært for at lette de administrative byrder i foreningen. Det gamle system har virket fint, men det er ikke fremtidssikret som Conventus. Ved samme lejlighed går vi over til automatisk kontingenttræk og spreder opkrævningen over hele sæsonen. Kontingentet trækkes fremover hver måned i 8 måneder fra september til april.

Alle skal foretage ny registrering af data. På den måde sikrer vi, at vi har de rigtige oplysninger.
Du skal derfor så hurtigt som muligt gå ind på hjemmesiden og klikke på indmeldelses ”bjælken”.

Indmeldelse og kontingentbetaling foregår i to trin:

TRIN 1: Du skal opgive dine stamdata. Når det er gjort, får du tilsendt ene-mail med en kode og skal derefter gå til trin 2.

TRIN 2: Hvor du skal vælge hold og dermed kontingentkategori.

Trin 1: Tilmeld dig i Conventus

For at fortsætte skal du være registreret i Conventus. Er du i tvivl, er du sandsynligvis ikke registreret.

Kontingentkategorier:

Klub OIK

Klub OIK er for dem, der yder en frivillig indsats i foreningen. Er du frivillig, har du mulighed for at få reduceret kontingentsats. Alle, der før har haft Klub OIK og som fortsætter som frivillige i den kommende sæson, skal vælge Klub OIK. Er du ny og vil være frivillig, skal du kontakte kassereren Mads Lund på kasserer@oik.dk eller 20102886.

 

Normalt kontingent

Er du ikke frivillig i foreningen, skal du vælge normalt kontingent.

Kontingentfri

Alle, der er kontingentfri, skal vælge normalt kontingent. Kassereren sørger for returnering af det betalte kontingent og overflytning til kontingentfri.

Ved registrering af kortnummeret trækkes der automatisk en kontingentrate. Da 2018 bliver en overgangsfase fra det gamle system til Conventus, trækkes en ekstra rate kontingent i 2018, så vi når op på det normale årskontingent. Det betyder, at du bedes melde dig ind i august måned.
Fra 2019 vil kontingentet blive trukket månedligt fra januar til april og igen fra september til december.

Så snart det første kontingent er trukket bliver medlemmet oprettet i Sportsadm og kan spille kampe.

Skyldigt kontingent

Kontingentet opkræves via betalingskort og vores nye system tager alle kort.
Hvis kortet er udløbet eller stjålet, vil du modtage en mail om at aktivere dit nye kort. Du kan derefter benytte bjælken ”fejlbetaling via kort”. Du vil skylde kontingentbetaling, indtil du har rettet dine kortoplysninger.

Udmeldelse og skader

Hvis du vil meldes ud, har du selv ansvar for dette. Du melder dig ud ved at benytte Udmeldelses ”bjælken” på hjemmesidens forside. Fremover kan man melde sig ud, og dermed stoppe kontingentbetalingen, fra dag til dag.

Ved længerevarende skader kan man altså melde sig ud, men husk genindmeldelse når du ikke er skadet længere.

Prøvetræning

Fremover kan nye medlemmer prøve ishockey i op til en måned hvorefter de skal registreres via hjemmesiden. Det gælder også motionister.

Kort til elitekampe

De frivillige, der ikke er aktive ishockeyspillere og hjælper til med afviklingen af elitekampene, skal også registreres i det nye system, før der udstedes kort til elitekampene til dem. Det sker under "Registrering af frivillige".

 Til de aktive medlemmer vil der også i år blive udstedt medlemskort, som udleveres gennem holdlederne og senere på året kan hentes i indgangen eller klubrummet.

 

 

Med venlig hilsen

Odense Ishockey Klub

Mads Lund

Kasserer i OIK

kasserer@oik.dk.

20102886.

Trin 2: Vælg hold

Vælg det hold du skal betale kontingent på. Når du har valgt hold, bliver du bedt om at logge ind i Conventus. Er du ikke allerede registreret i Conventus, kan du gøre det her.