get_the_title

Vejledning omkring holdkasser for OIK

VEJLEDNING OMKRING HOLDKASSER FOR OIK.
Til orientering er der i bestyrelsen besluttet, at samtlige holdkasser oprettes i OIK’s regi. Tidligere har holdledere oprettet en bankkonto selv, når sæsonen går i gang. Det betyder også, at alle afregninger vedrørende holdet skal gå via holdets konto eller kontant (se nærmere herom i sidste afsnit).

Samtidig nedlægges mellemregningerne i OIK’s regnskab, da ALT skal føres via disse konti.

Praktisk kommer det til at fungere således:
Hvert hold har deres egen bankkonto. Til denne konto har kasseren, bogholderen samt den person, som der er udvalgt fra holdet (holdleder) adgang til kontoen. Der er som hovedregel den ansvarlige fra holdet, som varetager samtlige bevægelser på kontoen. Den person fra holdet, der skal være ansvarlig for holdkassen skal sende en kopi af sit kørekort samt sygesikringsbevis til kasseren, og man får efterfølgende fuldmagt til kontoen for det hold man er tilknyttet.

Da der ofte er nogle turneringer m.v. i slutningen af sæsonen, er det besluttet, at kontiene overdrages pr. 01.05. hvert år til næste sæson. Dette gøres ved, at man opgør det beløb, som er tilbage fra foregående sæson, og husk at der altid skal stå min. kr. 2.000 tilbage, når sæsonen er overstået. Beløb over kr. 2.000, fordeles i forhold til, hvor mange der rykker op, og hvor mange der bliver tilbage på holdet.

F.eks. afregning af U15 sæson 2012/2013 til sæsonstart for 2013/2014:
(dette er fiktive tal til eksemplet)
Der er 5.000 kr. i holdkassen. Der er 10 99-spillere og 10 98-spillere.
Regnestykket ser så således ud
Holdkassen for U15 sæson ser således ud:
Startbeholdning 2.000
Andel af rest for årgang 99 ((5.000-2.000)/2) 1.500
Startbeholdning sæson 2013/2014 inden overførsel fra årgang 00 3.500
Årgang 98 får overført kr. 1.500 til holdkassen for U17 for sæson 2013/2014.

Derefter er der ikke nogen opdeling på, hvor mange penge de enkelte årgange har bidraget med til holdkontoen, men det er derefter en samlet beholdning. Det vil sige, at f.eks. ved ovenstående eksempel, så har årgang 99 og 00 for sæson 2013/2014 tilsammen kr. 3.500 + de penge årgang 00, har med fra deres holdkonto. Der opdeles ikke i, hvor mange penge årgang 99 har, og hvor mange penge år 00 har. Der er ej heller opdeling om det er xx.1 eller xx.2. Holdet har en fælles kasse. Kvinderne, U20 og 1. div. skal ikke opgøres efter ovenstående model, men der skal altid stå minimum
kr. 2.000 på deres bankkonti.

Det er ej længere muligt at have individuelle opsparingskonti, og de konti, der er eksisterende i dag,  skal anvendes i sæsonen 2013/2014.

Kontant kassebeholdning må max. udgøre kr. 500. Dog må der i forbindelse med deltagelse i en turnering gerne være en højere kassebeholdning til afregning af f.eks. kost m.v. Dog skal restbeløbet være tilbagebetalt på kontoen senest 5 bankdage efter afslutningen af turen.

Bestyrelsen 08-2013