Log ind på erhvervsforummet

Odense Bulldogs skifter direktør og omorganiserer

af Allan Hoffmann

Odense Bulldogs skifter direktør og omorganiserer

Ulla Vahl-Møller, der tidligere har været forretningsfører i Odense Eventyr Golf, er udpeget som ny direktør i Odense Bulldogs. Allan Hoffmann skal efter eget ønske i fremtiden fungere som sponsorsalgschef.

 

Ulla Vahl-Møller bliver ny direktør i Odense Bulldogs. Ulla får det overordnede daglige ansvar for forretningens kommercielle og administrative funktioner. Ulla Vahl-Møller har været tilknyttet Odense Bulldogs siden maj og har mangeårig salgs- og ledelseserfaring fra underholdnings- og turismeindustrien. Bl.a. var Ulla 8 år forretningsfører i Odense Eventyr Golf, ligesom hun har projektledererfaring fra flere jobs.

28-årige Thomas Nielsen udnævnes samtidigt til eventmanager med ansvar for events, hjemmekampe, billetsalg samt Food & Beverages i VinMedKant Arena.

Allan Hoffmann fratræder som direktør og overgår til en stilling som sponsorsalgschef og skal foruden salg arbejde med sponsorpleje samt Bulldogs’ erhvervsnetværk.

Sportschef Henrik Benjaminsen og sportsudvalget har fremover det samlede ansvar for den sportslige sektor.

Direktør Ulla Vahl-Møller udtaler: ”Jeg er glad for den nye udfordring og den tillid, som bestyrelsen viser mig. Odense Bulldogs er forretningsmæssigt i meget bedre form end for et par år siden, og det skal vi have bygget videre på. Der er masser af muligheder for Odense Bulldogs, og der en stor gruppe passionerede mennesker, der yder en stor indsats. Og jeg glæder mig til at samarbejde med dem alle.”

Bestyrelsesformand Thomas Andersen udtaler: ”Da Allan Hoffmann i det sene forår meddelte, at han havde et ønske om at fratræde som direktør og havde et ønske om at arbejde mindre, end det er muligt som direktør for en forretning som Odense Bulldogs, satte bestyrelsen sammen med Allan en proces i gang med henblik på den nye ledelsesstruktur. Vi er glade for den nye konstellation og opgavefordeling og er sikre på, at Ulla Vahl-Møller besidder de kompetencer og den energi, der skal til for sammen med bestyrelsen at kunne videreudvikle Odense Bulldogs og forfølge den plan, som blev igangsat sidste år. Samtidig er vi glade for, at det er lykkedes at beholde Allan Hoffmann i den daglige forretning. Vi forventer, at Allan med fokuseret indsats på sponsorsalg kan udbygge sponsorkredsen omkring Odense Bulldogs.”

”Det har været 2½ års spændende, udfordrende men også hårdt arbejde. Jeg kom efter afslutningen af sidste sæson frem til den erkendelse, at det for Odense Bulldogs nu var tiden at få yngre og friske kræfter med andre kompetencer i spidsen for forretningen,” udtaler Allan Hoffmann, der fortsætter: ”Med Ulla Vahl-Møller og Thomas Nielsen i spidsen, bakket op af vores mange frivillige kræfter, ser jeg lyst på fremtiden for Odense Bulldogs. Og personligt ser jeg frem til at skulle koncentrere min indsats på kunder og sponsorpleje. Derudover blev jeg jo på generalforsamlingen i juni indvalgt i bestyrelsen, så jeg også på det strategiske niveau har mulighed for at være med til at videreudvikle Odense Bulldogs.”

Seneste nyheder