Indkaldelse til ordinær generalforsamling i OIK

af Rikke Grossmann

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i OIK

Lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 i Pucken.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af formand (i lige år).
  8. Valg af kasserer (i ulige år).
  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  12. Eventuelt.

 

Vær opmærksom på følgende fra vedtægterne:

’Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af juni måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved annoncering i klubben og på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at det er tilgængeligt for medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen’

OIK’s samlede vedtægter kan findes her: OIK vedtægter

Der vil traditionen tro være rundstykker og kaffe til fremmødte medlemmer – vel mødt!

Seneste nyheder