Kontingent – Sæsonstart 2018/2019.

af Rikke Grossmann

Kontingent – Sæsonstart 2018/2019.

Til OIK - medlemmer og forældre.

OIK får nyt medlems-og bogføringssystem. Det gør vi primært for at lette de administrative byrder i foreningen. Det gamle system har virket fint, men det er ikke fremtidssikret som Conventus. Ved samme lejlighed går vi over til automatisk kontingenttræk og spreder opkrævningen over hele sæsonen. Kontingentet trækkes fremover hver måned i 8 måneder fra september til april.

Alle skal foretage ny registrering af data inden den 1.september. På den måde sikrer vi, at vi har de rigtige oplysninger. Du skal derfor så hurtigt som muligt gå ind på hjemmesiden og klikke på indmeldelses ”bjælken”.

Indmeldelse og kontingentbetaling foregår i to trin:

TRIN 1: Du skal opgive dine stamdata. Når det er gjort, får du tilsendt en e-mail med en kode og skal derefter gå til trin 2.

TRIN 2: Hvor du skal vælge hold og dermed kontingentkategori.

Kontingentkategorier:

Klub OIK.

Klub OIK er for dem der yder en frivillig indsats i foreningen. Er du frivillig, har du mulighed for at få reduceret kontingentsats. Alle, der ønsker Klub OIK skal udfylde feltet ”Begrundelse for evt. Klub OIK”. Er du ny som frivillig skal du kontakte kassereren, kasserer@oik.dk.

Normalt kontingent.

Er du ikke frivillig i foreningen skal du vælge normalt kontingent.

Kontingentfri.

Alle, der er kontingentfri, skal vælge normalt kontingent. Kassereren sørger for returnering af det betalte kontingent og overflytning til kontingentfri.

Ved registrering af kortnummeret trækkes der automatisk en kontingentrate. Da 2018 bliver en overgangsfase fra det gamle system til Conventus, trækkes en ekstra rate kontingent i 2018, så vi når op på det normale årskontingent. Det betyder at du bedes indmelde dig i august måned. Fra 2019 vil kontingentet blive trukket månedligt fra januar til april og igen fra september til december.

Så snart det første kontingent er trukket bliver medlemmet oprettet i Sportsadm og kan spille kampe.

Udmeldelse og skader

Hvis du vil udmeldes benyttes Udmeldelses ”bjælken” på forsiden. Fremover kan man udmelde sig og dermed stoppe kontingentbetalingen fra dag til dag.

Ved længerevarende skader kan man altså udmelde sig, men husk genindmeldelse når det er overstået.

 

Skyldigt kontingent.

Kontingentet opkræves via betalingskort og vores nye system tager alle kort. Hvis kortet er udløbet eller stjålet, vil du modtage en mail om at aktivere dit nye kort. Du kan derefter benytte bjælken ”fejlbetaling via kort”.

Prøvetræning.

Fremover kan nye medlemmer prøve ishockey i op til en måned hvorefter de skal registreres via hjemmesiden. Det gælder også motionister.

Kort til elitekampe.

De frivillige der ikke er aktive ishockeyspiller og hjælper til ved afviklingen af elitekampe, samt alle aktive spillere, trænere og holdledere, vil der blive udstedt kort til.

 

For de frivillige, ikke aktive spillere, gælder at de også skal registreres via medlemssystemet conventus, på oik’s hjemmeside. Er du ikke tilmeldt med en profil endnu, så opret dig først. Vælg derefter hvilken gruppe du er frivillig i. Du skal markere alle de grupper du er med i.

 

Medlemskort til de aktive medlemmer vil første gang blive udleveret af holdlederen, efterfølgende kort udleveres i indgangen eller klubrummet. De frivillige får deres af den gruppeansvarlige.

 

Mads Lund

Kasserer i OIK

kasserer@oik.dk.

20102886.

Seneste nyheder