Piger på hockeycamp!

af Thomas Nielsen

Piger på hockeycamp!

Odense Sommerhockeyskole er og har været for piger lige siden det begyndte for 19 somre siden.

– af Anders Holst

Odense Sommerhockeyskole er og har været for piger lige siden det begyndte for 19 somre siden. Det vil vi forsat være, og OIK vil gerne, set i lyset af klubben i de forgangne 5 måneder har oplevet tilgang og interesse fra piger mellem 12- 18 år, være med til at styrke indsatsen for piger i ishockey.

Som sommerens hockeyskole i Odense vil der være trænere, som arbejder med pigeishockey til hverdag og der vil være landsholdsspillere som mentorer for pigespillerne, som kan være med til at dele viden, styrke motivationen og komme med ideer til, hvorledes vi sammen kan udvikle pigespillere på tværs af ishockeyklubber. I oplægget omkring den nye kampagne fra DIF for at fastholde teenagepiger og give dem en god idrætshverdag lyder det:

”Der er to overvejende ting, der går igen, når man ser nærmere på udsagnene fra de mange adspurgte piger. Den ene konklusion er ganske positiv set med idrætsbriller, idet den går på, at 14-21-årige piger rent faktisk trives bedst, når de dyrker idræt i en forening. En mere bekymrende konklusion i rapporten er, at mange piger føler et stort behov for at være perfektionistiske. Det går ud over den idræt, de ellers godt kan lide. Perfektionismen betyder helt konkret, at pigerne ikke mener, at idræt og skoleliv eksempelvis kan kombineres, fordi de stiller så høje krav til sig selv og deres præstationer. ”Perfektionismen fylder helt vildt meget. Ni ud af ti piger er meget selvkritiske De tror, at andre har forventninger til dem, men det største forventningspres kommer fra dem selv,” siger Stephanie Y. M. Jensen fra Center for Ungdomsforskning. Hun er ankerdame på undersøgelsen og har mødt en stor del af de unge piger, som der nu bliver sat spot på.

Modsat hvad man til tider hører i medierne og andre steder, skyldes fravalget af foreningsidrætten i teenageårene ikke, at selve idræts- og foreningstilbuddene er for dårlige og utidssvarende. Tværtimod, understreger Stephanie Y.M. Jensen fra CUR. ”Der er ingen, der har peget på, at der er noget i vejen med idrætsproduktet som sådan. Vi kan derimod se, når vi taler med de piger, der stadig er i sporten, at sporten faktisk et kæmpe mentalt frirum i den hårde hverdag med de mange præstationskrav. Sporten bliver det sted, hvor de ikke behøver at være perfekte.” Et udsagn, der vækker glæde hos DIF-konsulent Helle Carlsen: ”Det betyder jo, at idrætten kan noget, som virker, og derfor skal vores helt store fokus være, at så mange piger som overhovedet muligt skal opleve glæden ved foreningsidrætten, også selvom de har vildt travlt med skole og alt muligt andet.” I den kommende tid vil DIF og specialforbundene kanalisere forskellige redskaber ud til foreningslivet sammenholdt med den kampagne, som kører i foråret. Og Helle Carlsen håber på, at mange klubber vil rette et ekstra fokus på deres unge pigemedlemmer i den nærmeste fremtid.

Konkret for Odense Sommerhockeyskole 2018 betyder det, at alle tilmeldte piger (tilmeldt inden 01.07.) får en ”goodiebag” og at vi yderligere vil sætte fokus på piger i ishockey. Og det er værd at bemærke, at det er alle niveauer, som er velkomne.

Vi glæder os meget til at tage i mod jer!

Seneste nyheder