get_the_title

Procedure for fakturaer i OIK

PROKURA:
Alle indkøb i forbindelse med den daglige drift kan erhverves op til maks. Kr. 5.000,-
ekskl. moms af følgende personer:
Angelina Rimmen (Pucken og Klubrum)
Anders Holst (Diverse til daglig drift)
Bestyrelsen (Diverse)

Alle beløb over kr. 5.000,- skal godkendes af kasseren inden udbetaling kan foretages.

REFERENCE:
Alle fakturaer som modtages af OIK skal have påført en referenceperson. Uden
referenceperson vil fakturaen blive returneret til afsender.

BETALING:
Alle fakturaer til OIK modtages fremover elektronisk, og fakturaer skal fremsendes til
følgende mail:
kasserer@oik.dk
Alle fakturaer kan vedhæftes som pdf eller andet udgave som kan læses på de fleste
computere. Efter modtagelse af elektronisk faktura fremsendes denne til godkendelse ved
referencepersonen som er anført på fakturaen.

Referencepersonen fremsender en mail til ovenstående mailadresse med godkendelse
eller anden kommentar til faktura.

Efter modtagelse af godkendelse af faktura vil kasseren sørge for betaling af faktura.

TIDSPLAN:
Efter modtagelse af faktura til godkendelse eller kommentering skal referencepersonen
senest 1 uge efter modtagelse returnere en mail til kasseren.
Efter modtagelse af kommentering fra referenceperson skal kasseren senest indenfor 1
uge sørge for betaling af faktura.

TJ 2013.06.20