get_the_title

Kontingentsatser

OIK- Kontingentsatser i Odense Ishockey Klub

Kontingentsatserne pr. rate er følgende:

Normal Klub OIK
Søskende (yngste) 650,- (begge skal være under 18 – en rabat pr. familie)
U7 250,- 0,-
U9 400,- 100,-
U11 1.100,- 750,-
U13 + U15 + U17 1.500,- 1.150,-
U20 + 1. div. 1.650,- 1.300,-
Motion + 2. div. + kvinder 1.000,- 650,-
Passive 600,-

Kvinder:  som kun træner og spiller på kvinde holdet betragtes som Motionister, alle andre betaler hold kontingent der modsvare deres alder [dog max U17].

Ved at være en del af ”Klub OIK” og yde et frivilligt arbejde, opnås en kontingentbesparelse. Kontakt OIK for nærmere info.

Undtagelse: Søskende der allerede har opnået en besparelse, kan ikke opnå yderlig kontingentnedsættelse.

Kontingent betales i tre rater og opkræves i september, november og januar.
Spørgsmål angående kontingent rettes til Mads Lund på kasserer@oik.dk