get_the_title

Ordensregler/opførsel

Alle deltagere forpligter sig til at overholde de ordensregler, som er gældende i Odense Idrætspark og Odense Isstadion. Dertil gælder OIK’s regler for opførsel.

Det er nødvendigt med fælles ”spilleregler”, når så mange spillere er samlet på samme sted.

Hvis reglerne ikke overholdes kan deltagerne bortvises fra skolen uden refundering af indbetalte beløb.

Deltagere og forældre er forpligtiget til at efterleve de regler som anvises af trænere og ansatte ved Odense Idrætspark.

Regler for færdsel i Odense Ishockey Klub findes ophængt mange steder i hallen.