Nyt kontingentsystem i OIK.

af Rikke Grossmann

Nyt kontingentsystem i OIK.

Vi vil gerne gøre det nemmere for såvel medlemmer som de frivillige der skal administrere OIK at gennemføre kontingentbetalingen.

Vi har derfor besluttet at gå over til opkrævning af kontingent via Conventus. Vi vil også fremover bogføre, fakturere mv gennem systemet.

Den vigtigste nyhed er at medlemmerne fremover opkræves kontingent 8 gange pr. sæson så den økonomiske belastning spredes ud over flere rater.

Den næst vigtigste nyhed er at du ikke selv skal gøre noget når du først er registreret i Conventus. Kontingentet vil automatisk blive opkrævet via dit kortnummer.

Kontingenterne stiger ikke. Vi har lavet en mindre regulering på U7 og U9 og tallene er rundet af. De nye kontingenter blev godkendt på generalforsamlingen i april 2018.

Vi bevarer muligheden for søskende rabat samt ”Klub OIK” efter samme retningslinjer som hidtil.

Men du skal gøre en indsats for at blive en del af det nye kontingentsystem. Den 1.august lægger vi en indmeldelsesside på hjemmesiden i stedet for den nuværende. Du skal registrere dig med stamdata, hold og kontingentkategori. Desuden skal du oplyse dit kortnummer på det kort du ønsker at vi trækker kontingentet fra.

Når du registrerer dig, trækkes første rate af kontingentet. Derefter vil vi trække kontingent 1.september, 1.oktober, 1.november, 1.december, 1.januar, 1.februar, 1.marts og 1.april. Du kan se hvor meget vi trækker hver af de 8 måneder.

Fremover kan du stoppe med kontingentbetaling fra dag til dag. Du betaler kun for den tid du er medlem. Men det kræver at du udmelder dig via linket på hjemmesiden. Du skal også være opmærksom på at registrere din kortoplysninger hvis du får nyt kort.

Vi følger op med masser af info i forbindelse med det nye system. Du er altid velkommen til at kontakte kassereren på kasserer@oik.dk eller 20102886 hvis du har spørgsmål eller har problemer med det nye system.

Mads Lund

Kasserer i OIK.

 

Seneste nyheder