Dagsorden og regnskab

af Rikke Grossmann

Dagsorden og regnskab

Den endelige dagsorden samt regnskab er nu klar til generalforsamlingen,

Bestyrelsen har  ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Den endelige dagsorden er dermed som følger:

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
 7. Valg af formand (i lige år). Vandy Bæk Thorsen er på valg og genopstiller.
 8. Valg af kasserer (i ulige år). Der er ikke valg til kasserer i år.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Torben Benjaminsen er på valg og genopstiller ikke.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Hans Henrik Henriksen og Vivian Lindberg Larsen er på valg. Begge genopstiller.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

 

Regnskab Regnskab OIK 2017

Seneste nyheder