Seks spilledages karantæne til Frederik Sørensen

af Jonas Kvist Jepsen

Seks spilledages karantæne til Frederik Sørensen

Frederik Sørensen er blevet tildelt seks spilledages karantæne.

Disciplinærudvalget har tildelt Frederik Sørensen seks spilledages karantæne. Straffen kommer i forbindelse med kampen mod Herning den 5. november.

Metal Ligaen oplyser følgende:

Som hidtil praktiseret, så meddeles kendelser fra Disciplinærudvalget på Metal Ligaens side. I dag er udvalget kommet med denne kendelse:

Disciplinærudvalget har jf. spillereglernes regel 5 om ”Proper Authorities and Discipline” indledt Disciplinærsag mod Frederik Sørensen, Odense Bulldogs, for en episode i Metal Liga kampen mellem Odense Bulldogs og Herning Blue Fox d. 5. november 2017

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller
Frederik Sørensen

2. Hoveddommerens indberetning Disciplinærudvalget har optaget sagen jf. reglen om ”Supplerende Disciplinære Foranstaltninger” på baggrund af et videoklip fra SportLounge fremsendt fra Spillersikkerheds afdelingen (DOPS).

3. Video
Video af episoden ses i dette opslag.

4. Partshøring
DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Odense Bulldogs blev informeret omkring den indledte disciplinærsag pr. e-mail d. 9. november kl. 09.59 via mail fra udvalgets sekretær.

Odense Bulldogs har ikke indsendt partsindlæg.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf
RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION: A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

iii. A player who injures or recklessly endangers an opponent as a result of checking to the head or neck will be assessed a match penalty.

Deltagende udvalgsmedlemmer:
Henrik Klinkvort, fmd.
Jesper Damgaard
Tobias Kisum
Kristian Lodberg

Domsmand Claus Christensen har før sæsonen erklæret sig inhabil i alle sager hvor spillere fra Herning indgår og har ikke deltaget i behandlingen af denne sag.

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

6. Disciplinærudvalgets afgørelse
Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 12. november kl. 20.00.

Jf. de gældende retningslinjer for DOPS udvalgets arbejde, skal udvalget først beslutte om det af sekretæren fremsendte klip skal medføre åbning af disciplinærsag jf. spilleregel 5.

Udvalget besluttede i enighed, at dette var tilfældet.

Udvalget skal herefter – efter samme retningslinjer – beslutte hvilken kategori forseelsen falder under.
På baggrund af det udarbejdede videoklip og de indsendte partsindlæg har udvalget i sin afgørelse især lagt vægt på, at:

– Videoen viser en Herning og en Odense spiller i kamp om pucken ved banden foran Odenses spillerboks. Frederik Sørensen kommer glidende fra toppen af face-off cirklen og kommer – som 3. mand – ind i situationen hvor han driver sin albue/underarm/skulder direkte ind i hovedet på Herning spilleren. Frederik Sørensens tackling udføres nedefra og i en opadrettet bevægelse og Frederik Sørensens skøjter forlader isen i tacklingen.
– Det er for udvalget er udenfor enhver tvivl, at Frederik Sørensens handling er bevidst.
– Handlingen tilsidesætter alt hensyn til modspillerens sikkerhed
– Udvalget anser det faktum, at Frederiks Sørensens skøjter forlader isen og at han hopper/driver sin skulder ind i tacklingen som en skærpende omstændighed.
– Det må rimeligtvist antages, at en spiller er klar over, at en tackling udført som Frederik Sørensen udfører den i denne situation – med sin modspillers hoved som primært kontaktpunkt – kun kan opfattes som et forsøg på at skade denne

På baggrund af ovenstående har udvalget besluttet, at forseelsen skal behandles efter ”Kategori 3” i de til sæsonen 2017/18 udsendte retningslinjer.

Kategori 3 – ”Bevidst handling/handling med formål at skade”

En handling der har som fortsæt at skade en modspiller. Handlingen er i sin natur farlig og opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller.

Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.

Idet udvalget har kigget på tidligere afgørelser i denne sæson, finder udvalget en hvis lighed imellem denne sag og sag 05+06/2017-18 hvor spillere tidligere i denne sæson er idømt 4 spilledages karantæne for kategori 2 forseelser.

Udvalget er dog af den mening, at følgende ting er skærpende i denne sag:

– Frederik Sørensen kommer ind som såkaldt ”3. mand”
– Frederik Sørensen hopper/driver sin albue/underarm/skulder direkte ind i hovedregionen på sin modspiller
– Frederik Sørensens skøjter forlader isen i forbindelse med tacklingen

På baggrund af ovennævnte idømmer et enigt udvalg Frederik Sørensen 6 spilledages karantæne.

7. Kampe hvor spilleren er spærret:
Metal Ligaen, 14.11.17, Hvidovre Fighters vs. Odense Bulldogs
Metal Ligaen, 17.11.17, Odense Bulldogs vs. SønderjyskE
Metal Ligaen, 21.11.17, Esbjerg Energy vs. Odense Bulldogs
Metal Ligaen, 24.11.17, Odense Bulldogs vs. Aalborg Pirates
Metal Ligaen, 26.11.17, Gentofte Stars vs. Odense Bulldogs
Metal Ligaen, 01.12.17, Rødovre Mighty Bulls vs. Odense Bulldogs

P.v.a.
DISCIPLINÆRUDVALGET
Henrik Klinkvort, fmd.

Videoklippet af sekvensen kan ses her.

Kommende kampe i Odense Isstadion
Odense Bulldogs vs. Rødovre Mighty BullsKøb billet online
Odense Bulldogs vs. Esbjerg EnergyKøb billet online
Odense Bulldogs vs. SønderjyskEKøb billet online

Seneste nyheder