Formanden vender tilbage

af Rikke Grossmann

Formanden vender tilbage

Efter en periode med sygeorlov er formanden tilbage i bestyrelsen.

Kære OIK´er

Det er nu et år siden at jeg bukkende sammen nede i klubben med kraftige mavesmerter og de efterfølgende dage fik gulsot.

Efter et ”hav” af undersøgelser på OUH igennem december måned sidste år fik jeg dommen som de fleste måske kender til, nemlig en kræftknude i min galdevej.

Jeg har været igennem et 9 mdr. langt forløb med kemobehandling, operation og igen efterfølgende kemo.

Jeg er nu igennem hele forløbet. Alt behandling er vel overstået helt efter lægernes plan og jeg har ikke længere kræft. Det skal dog tilføjes at jeg stadig er meget mærket i form af manglende energi og muskler i kroppen efter en meget omfattende operation. Men jeg er på vej

Jeg har igennem dette forløb afholdt mig fra stort set alt arbejde i og omkring OIK bestyrelsen. Dog har jeg i det omfang det har været muligt passet mit arbejde som OIK´s repræsentant i Bulldogs bestyrelsen.

Jeg ser med OIK øjne det sidste år som meget positivt. Der er fortsat virkelig blevet ryddet op i mange ting og kommet styr på bl.a. økonomien som var et meget stort issue da jeg tiltrådte som formand for lidt over halvandet år siden. Den siddende bestyrelse har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få ”skuden” rettet op og komme på rette køl. På baggrund af dette har det ikke været så svært at sidde udenfor og følge med.

Vores samarbejde med Odense Bulldogs er ligeledes blevet betragteligt bedre. Her er der i dag en stor vilje på begge sider til et godt samarbejde som gavner os alle.

Jeg genoptager nu efter samråd men konstitueret formand Kim Øgle Ottosen, min deltagelse som formand i oik´s bestyrelse og jeg vil gerne i den forbindelse takke Kim for med sikker hånd og stor entusiasme at, have styret slagets gang i mit fravær. Ligeledes stor tak til de øvrige i bestyrelsen for indsatsen i denne periode, samt tak til alle i og omkring OIK som bidrager i klubben og bakker op om bestyrelsens arbejde.

Jeg ser frem til igen at arbejde sammen med den siddende bestyrelse og alle andre i vores klub!

Med venlig hilsen

Vandy Bæk Thorsen

Formand, Odense Ishockey Klub.

Seneste nyheder