Bestyrelsen gør status

af Rikke Grossmann

Bestyrelsen gør status

Det går som det skal!

Bestyrelsen har nu arbejdet i 6 måneder og det er tiden hvor vi skal vurdere om det går den rigtige vej. Det synes vi det gør.

Fra sæsonstart skulle vi skifte fra en professionel fuldtidsansat træner til egne, frivillige trænere. Den overgang har vi klaret i fin stil og de trænere der har meldt sig på banen gør det rigtig godt. De første har været på kursus og det er bestyrelsens holdning at alle der vil på kursus skal afsted med alle udgifter betalt. Turen til Sverige vil forhåbentlig give trænerne god inspiration i forhold til indsatsen. På den måde håber vi at opbygge en bred kreds af trænere der kan aflaste hinanden i arbejdet i klubben.

Vi har i år fokus på rekruttering. Vi skal sikre at der er fyldt op nedefra så vi ikke står med halve U15 og U17 hold. Allerede nu kommer der mange indmeldelser på U7 og U9 og det lover godt for fremtiden. Men det er noget der hele tiden skal arbejdes med så vi ikke får huller i årgangene. Selvom rekruttering af de små er vigtigst så skal vi ikke glemme motionisterne hvor der også er stor medlemsfremgang. I denne sæson har vi allerede taget en del initiativer for motionisterne og der er mere på vej så de bliver en integreret del af klubben.

OIK er helt afhængig af de frivilliges indsats. Selvom vi kun er 300 aktive spillere i OIK skal der bruges omkring 200 frivillige for at organisationen fungerer. De frivillige skal derfor behandles godt. Med udleveringen af jakker og bluser har vi forsøgt at påskønne det store arbejde. Vi fornemmer en langt bedre stemning blandt de frivillige og vi skal bruge det til at rekruttere flere til opgaverne.  Alle i OIK ved at vi er afhængige af indtægterne fra stævnerne og selvom de trækker tænder ud så er der nu mere styr på mange arbejdsopgaver og fordelingen af dem.

En organisation der fungerer i kraft af frivillige skal ha’ de nødvendige redskaber. Vi har været lidt bagud med investeringer i nyt, men det er der ved at være rettet op på. Det nye kamptøj er fordelt til alle spillere. Vi har fået nye målmandsskabe, skøjteslibemaskine, hårde hvidevarer i klubrummet og en bedre internetadgang. Info tavlen er også kommet op og køre.

Det sociale liv i klubben er et omdrejningspunkt for vores arbejde. Vi satsede på ansættelsen af Laila som vi desværre måtte afbryde p.gr.a. hendes helbred. Vi har nu valgt en anden vej ved at få maden leveret udefra (Mesterslagteren på Faaborgvej) og det ser ud til at fungere. Vi har i hvert fald måttet øge antallet af menuer i takt med at kendskabet til ordningen bredte sig. Vi håber at endnu flere vil gøre brug af vores billige spiseordning så klubrummet fremover bliver fyldt med liv.

Man kan nok aldrig informere godt nok, men vi har forsøgt at forbedre informationen til OIK’s medlemmer. Det sker primært gennem Facebook grupperne, suppleret med hjemmesiden og på det sidste også med Info skærmen udenfor klubrummet.

Vi er af den opfattelse at ishockeyen i Odense består af to ben der er gensidigt afhængige: Bulldogs Aps og Odense Ishockey Klub. Samarbejdet har ikke altid fungeret lige godt men det gør det nu. Bestyrelse og ansatte i Bulldogs har respekt for vores indsats og støtter os hvor de kan. Vi mener også at vi kan rose os af at vi gør hvad vi kan for at Bulldogs har succes. Vi håber at alle vil arbejde for at vi, på trods af to selvstændige organisationer, ser ishockeyen som en samlet enhed med fælles interesser.

Økonomien har de seneste år presset os alle – også i dagligdagen. I regnskabet for 2016 ryddede vi op i alle de gamle poster og det betød et underskud på en halv million. Samtidig blev det prioriteret at få kontingenterne opkrævet og der blev skåret i omkostningerne til løn. Det har allerede givet pote. Vi kan nu betale enhver sit og har allerede været i stand til at afdrage på gælden. Fremover vil vi være i stand til at afsætte penge til nye initiativer samtidig med at gælden betales af inden udgangen af 2018. Det har været en fornøjelse at se hvordan holdningen til kontingentbetalingen har ændret sig så alle i dag er registreret og betaler kontingent. Flot arbejde af holdlederne!

I OIK har vi flyttet os fra en position med ryggen mod muren og fokus på at klare problemerne fra dag til dag til en position hvor vi kan begynde at tænke mere langsigtet på hvordan vi skaber den bedste ishockeyklub i Danmark. Det håber vi at alle medlemmer vil være med til, så kom med jeres forslag og ideer.

Alle der har lyst til at være med i et spændende fællesskab opfordres til at tage en tjans i organisationen.

 

16.11.2017/Bestyrelsen.

Seneste nyheder