Info om kontingentopkrævning

af Rikke Grossmann

Info om kontingentopkrævning

Det er tid til betaling af første rate for sæson 2017/2018

Vi har onsdag den 6.september, udsendt opkrævning af kontingent. Vi kan kun udsende opkrævning til dem der har opgivet deres e-mail. Hvis du er medlem og ikke har modtaget en opkrævning bedes du kontakte kassereren, tlf. 20102886 eller mail kasserer@oik.dk.  Det samme gælder hvis du synes at vi har opkrævet for lille et kontingent (det har vi fået en henvendelse om!) eller for stort et kontingent (det har vi fået flere henvendelser om!). Den første indbetaling af kontingent gik ind 3 minutter efter at opkrævningen var udsendt. Det er vist rekord og en inspiration til alle om at får betalt inden den 15.september. Vi er blevet lidt hårdere med tidsfristerne, så hvis der ikke er betalt inden den 22.september bliver kortet spærret og det er slut med ishockey indtil kontingentindbetalingen er bragt i orden.

Kontingentet opkræves i denne sæson i 3 rater. Der opkræves den 15.september, den 15.november og den 15.januar.

Kontingentsatserne pr. rate er følgende:

Normal                                      Klub OIK (Hel sæson)

Søskende (yngste)                                          650 kr. (begge skal være under 18 år – en rabat pr. familie)

U7                                                                      250 kr.                                         Ingen

U9                                                                     400 kr.                                         100 kr.

U11                                                                 1.100 kr.                                         750 kr.

U13 + U15 + U17                                           1.500 kr.                                       1.150 kr.

U20 + 1.division                                             1.650 kr.                                      1.300 kr.

Mot. + 2.div. + kvinder                                   1.000 kr.                                        650 kr.

Passive                                                             600 kr.

Alle medlemskort er fremstillet. Hvis du ikke har modtaget dit kort, så henvend dig i klubrummet hvorfra kortene udleveres.

 

Seneste nyheder