Bestyrelsens udvalg

af Thomas Nielsen

Bestyrelsens udvalg

Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og har nu både konstituering og fordeling af udvalg på plads.

Udvalgene sammensættes af bestyrelsens repræsentant i udvalget. Vi har et ønske om et bredt samarbejde med klubbens medlemmer i udvalgene. Nogle udvalg er givet på forhånd, men har man lyst til at deltage i arbejdet med at forme klubben inden for et specifikt felt, er man altid velkommen til at kontakte den udvalgsansvarlige.

På hjemmesiden finder man opdaterede kontaktoplysninger på bestyrelsen og referater fra bestyrelsesmøder, hvor udvalgene er nævnt med nuværende medlemmer og aktuelle arbejdsopgaver.

Konstituering:

Formand: Vandy Bæk Thorsen (sygeorlov). Varetager stadig kontakt til Bulldogs
Konstitueret formand: Næstformand Kim Ottosen
Konstitueret næstformand: Rikke Grossmann
Kasserer: Mads Lund
Sportsansvarlig: Torben Benjaminsen
Bulldogs repræsentant: Thomas Hertz Andersen
Suppleanter: Hans Henrik Henriksen og Vivian Lindberg Larsen

Udvalg:

Årshjul: Hans Henrik
Klubrumsudvalg: Mads
Økonomiudvalg: Mads
Kommunikationsudvalg: Rikke
Sportsudvalg: Torben

  • Motionsudvalg: Vivian
  • Holdlederudvalg: Rikke

Materiale: Mads
Officials/Dommere: Kim
Rekruttering/HR: Kim
Stævner/Cups:  Hans Henrik – Kim er tovholder på Oldboys DM.
Elitekampafvikling: Formand
Events: Hans Henrik – Kim er tovholder på udvalgte events herunder Tinderbox.

Seneste nyheder