Indkaldelse til generalforsamling i OIK

af Thomas Nielsen

Indkaldelse til generalforsamling i OIK

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 29. april i Pucken.

Dato for afholdelse af generalforsamling:  Lørdag 29/4
Kl. 10.00
Sted: Pucken

Dagsorden ifølge lovene.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år).
 8. Valg af kasserer (i ulige år).
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 10.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen

Kim Ottosen

Seneste nyheder